Tài liệu học lái xe ô tô

tài liệu học lái xe ô tô

Tài liệu học lái xe ô tô bao gồm:

- 450 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô.

- CD bộ câu hỏi lý thuyết thi trên máy tính.

- Mẹo thi lý thuyết lái xe ô tô B2, C.

- Mẹo thi lái xe ô tô đường trường và xa hình.

 

Bài viết liên quan